Сподели

Алвекта: Всеки нов фрагмент от системата Vector открива все повече опции за оптимизация на предприятията

12 юли 2023 г.

 

 

С напредъка на технологиите Индустрия 4.0 набира скорост и „превзема“ производствените компании, за да оптимизира процесите в тях и да открие нови перспективи за тяхното развитие. Взаимовръзките между бизнеса и съвременните информационни системи, пресъздаващи вътрешната динамика на производствените процеси в единна платформа, вече имат своята история и доказано значение за ефективната работа, контрола и управлението на компаниите. Днес е немислимо завод със сложно производство и богата номенклатура да функционира надеждно и да се развива без информационна технология, която да отразява сложността на процесите, движението на суровините и материалите, отношенията с доставчиците, клиентите, партньорите, финансовите аспекти и цялостното планиране на фирмата. В този смисъл звучи и оценката от ръководството на компанията Хидравлични елементи и системи (ХЕС– гр. Ямбол за SaaS базираната информационна организационна система Vector, която е внедрена в завода. Ето какво разказва за читателите на Инженер.bg инж. Венцислав Калудов, прокурист на предприятието, за спецификите при въвеждане на Vector в различните отдели на производствената компания. Технологията е дело на компанията Алвекта – водещ разработчик на интернет базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси.

„В началото използвахме системата Vector в ограничен мащаб, без тя да обхваща всички отдели на ХЕС. През годините платформата се развиваше в непрекъсната колаборация между нашите специалисти и експертите от Алвекта. Започнахме с внедряването на Vector в областта на управлението на продажбите, защото тази сфера най-лесно можеше да се отрази от информационната система. Насочван към конкретни казуси от специалистите на ХЕС, екипът на Алвекта премина към създаването на модул за следващата стъпка – управление на производството. С времето системата Vector разгърна своите възможности – даде работещ инструмент за управление, мониторинг и развитие на производствените процеси в ХЕС. Оценявайки предимствата на платформата, задавахме въпроси за възможностите ѝ да обхване поредния нов процес, като това бе сигнал за нашите партньори да започнат работа по тази задача“, продължи коментара си инж. Калудов.

Постепенно технологията „покрива“ все повече направления, докато не обхваща всички процеси в производственото предприятие. С поетапно развитата си функционалност системата

Vector интегрира в единна платформа следните направления:

 - Инженерните разработки – от проектирането, през технологиите до самото производство;

 - Координация и организиране на движението на производствените партиди;

 - Доставка на основните и спомагателните материали за производството с непрекъснато управление и контрол на качеството;

 - Управление на преките и непреките разходи, като е важно да се уточни, че Vector не е счетоводна програма;

 - Мениджмънт на финансовите потоци и управление на човешките ресурси;

 - Управление на производствената среда в нейната сложност и цялостност.

 

Vector e специализирано SaaS решение за индустриални предприятия, пресъздаващо процесите в тях с цел повишаване на адаптивността, ефективността, проследимостта и оптималното функциониране на бизнеса в контекста на интензивното му взаимодействие с доставчици, клиенти и партньори. 

 

Процесът по внедряването e трасиран от конкретни предизвикателства, въвеждане на нови изисквания, както и належащи промени. В отговор на поставените задачи пред разработчиците от Алвекта се създават нови модули. След проектирането, изготвянето и въвеждането в системата на всеки нов фрагмент, реалното му внедряване се реализира бързо.

„Когато започнахме съвместна работа в периода 2000-2002 г., бе нетипично за българските предприятия служителите им да бъдат ангажирани с работа с информационна система. Бе необходимо време хората да свикнат, че независимо от длъжността си – стругар или монтажник например, ще въвеждат или получават данни от информационния продукт. При Vector липсва обичайният маниер работникът да извършва своята дейност, а друг да въвежда информацията“, допълва още инж. Калудов и пояснява, че служителите и работниците на ХЕС сами са оценили високо и се възползват от възможностите, които им предоставя Vector, независимо дали става въпрос за изтегляне на информация, или въвеждане на данни.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материалАлвекта (Alvecta), canva.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето