Сподели

Алвекта: Управлявайте успешно динамиката в отношенията с клиенти, доставчици и контрагенти чрез системата Vector

27 март 2023 г.

 

 

Динамичните пазари, предизвикателствата от енергиен, финансов и логистичен характер, сложните механизми в отношенията с доставчици, клиенти и партньори изправят съвременните индустриални предприятия пред сериозни предизвикателства. Как да организират доставките на основни и спомагателни материали, как да осъществят контрол върху качеството на суровините и през целия производствен процес, как да управляват финансовите потоци в условията на променяща се конюнктура, са въпроси от ключово значение. Не по-малко сложна е системата на взаимодействие с клиентите и партньорите, посрещането на конкретните им изисквания, спазването на договорните ангажименти и мн.др.

Затова компаниите днес трудно могат да съществуват без адекватна организационно-информационна система, която да отразява динамиката във всеки от аспектите на техния бизнес. Водещият български разработчик Алвекта предлага информационни услуги в областта на организацията на работните процеси, а едно от предприятията, които успешно са внедрили и работят с Vector – нейното SaaS базираното решение за приложение в индустрията, e Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол. Какви са позитивите от внедряването на Vector, специално за Инженер.bg разказа инж. Венцислав Калудов, прокурист на ХЕС за читателите на Инженер.bg.

„Няма пазарна и икономическа логика компания от нашия тип да функционира, ако работи с каквато и да е друга система. Защо? Защото разнообразието ни от изделия е огромно. Само активните модели цилиндри, които произвеждаме всеки ден, са около 1500 различни модификации в изключително малка серийност. Ако погледнем от този ъгъл, фирмата изглежда като малко манифактурно производство. Погледнато от друга страна обаче, това е предприятие с екип от 600 човека и със 60 млн. лева оборот, т.е. от тази гледна точка ХЕС се квалифицира като голямо предприятие. Съвместяването на тези две на практика несъвместими ситуации може да стане само с помощта на подобна система“, категоричен е инж. Венцислав Калудов.

„Vector пресъздава процесите в индустриалното предприятие в единна платформа, с което създава цялостна информационна картина с проекция във времето. Системата въвежда ред, сигурност, прозрачност, проследимост и гъвкавост във всяка равнина от дейността на компанията. Създава удобна среда за диалог и решаване на проблеми, повишава жизнеността, ефективността и оптимизира работата на дружеството. Vector е реален инструмент за моделиране на всеки процес, отношение, връзка, за модификация и стратегически решения“, поясниха от Алвекта.

По отношение на клиентите, системата дава възможност да се отразят в детайли и да се удовлетворят изискванията им, да се направляват перспективите във взаимодействието с тях, да се разширяват пазарите и да се адаптира производството към конкретиката в поръчките. „Vector улеснява отношенията с контрагентите, като дава информация за реализацията на произведената продукция (план, отчет и отклонения) в продуктовата и финансовата част“, допълниха от компанията разработчик.

Vector е отличен помощник и на входа на системата, където стоят доставчиците, като осигурява видимост към всеки важен детайл. Важно уточнение е, че системата не е счетоводна програма, но следи оборотните потоци, като дава възможност и за управленски решения във финансов план. По този начин индустрията е в състояние да реагира бързо на промени в цени, срокове и други параметри в потока от доставки на материали. От друга страна, системата осигурява средства за проследимост, гъвкаво планиране и мощна аналитика на взаимоотношенията с тях. Ето какво казва г-жа Даниела Рахнева, инженер по качеството в ХЕС: „Много ни помага фактът, че можем да проследим партиди от материали, защото не е възможно входящият контрол да обхване на 100% цяла една партида – материалите са в суров вид и има много скрити дефекти, които се откриват по време на производствения процес“.

Технологията Vector създава отлични предпоставки за контрол по качеството, избягване на риск от производството на негодна продукция и нейното бракуване. Системата благоприятства професионалната комуникация не само в рамките на предприятието, но и с бизнес средата, в която съществува.

„Информационната технология Vector гарантира ефективността, гъвкавостта и финансовия поглед върху предприятията на всичките им йерархични нива, както и по отношение на бизнес средата, в която оперират“, коментираха от Алвекта.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), ХЕС, canva.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето