Сподели

Бъдещето днес: SpaceCAD предлага революционния софтуер Solid Edge ST със синхронна технология за ефективно проектиране

01 юни 2024 г.

 

 

„Solid Edge ST със синхронна технология е най-големият пробив в CAD софтуерите за последните 20 години. Той представлява цялостна 2D/3D CAD система, базирана на фичъри (отличителни характеристики на модела). Софтуерът е разработен още през 2008 г. от Siemens PLM Software, като и до днес е един от водещите дигитални продукти в областта“, коментираха пред ДигиталнаИндустрия.bg от доказаната търговска и инженерингова компания в сферата на професионалните софтуерни решения и 3D технологиите – SpaceCAD. Виртуалната CAD среда на Siemens комбинира бързината и гъвкавостта на директното моделиране с точния контрол на проектирането по зададени размери, благодарение на което се утвърждава като изключително бързо и гъвкаво решение за дизайн. Повече за предимствата и новостите в революционния софтуер ще Ви разкажем в следващите редове.

Solid Edge ST със синхронна технология разполага с интерактивна среда за проектиране, която позволява по-бързото внасяне на корекции и промени по дизайна. Също така с нея могат да се редактират по‐бързо външни CAD данни от доставчика, който ги предоставя. Платформата съчетава функционалността и мощността на 3D чертежите с простотата на 2D измерението, което позволява усъвършенстване на разработките с неограничени скорост и гъвкавост. Solid Edge ST осигурява създаване и управление на проекти в рамките на единна система.

Ето и част от предимствата на синхронната технология:

 • 100-кратно по‐голяма бързина при работа в сравнение с други системи от среден клас;
 • Изпълнение на команди за инженерни изменения за секунди вместо за минути или часове;
 • Редактиране на импортирани модели до 100 пъти по‐бързо от системите, с които са създавани;
 • Намалено време за усвояване и повече удобства при работа за фокусиране върху 3D дизайна;
 • Вградено управление на данни, което гарантира получаването на точните данни в точното време;
 • Директно отразяване на измененията в CNC програмите, генерирани със Siemens NX CAM.

 

„Директното моделиране позволява пряко взаимодействие с геометрията и гъвкаво редактиране от потребителите, но не притежава степен на контрол и възможност за установяване на правила за проектиране, с които да се управляват промените. Поради тези ограничения, то не е подходящо за автоматизиране на многократното използване на типови компоненти, при което предварително планирани параметрични процедури могат бързо да доставят множество вариации на същия базов дизайн. Синхронната технология на Solid Edge ST дефинира 3D моделиране чрез комбиниране скоростта и гъвкавостта на директното моделиране с контрола и параметричността на системите, базирани на история“, поясниха специалистите. Тази иновация позволява директна работа върху геометрията на модела, по‐лесно редактиране и по‐бързо въвеждане на промени без необходимост от разширяване на настоящия екип от проектанти.

Ключови характеристики на Solid Edge ST със синхронна технология, реализиращи 100-кратно по-бързо проектиране и утвърждаващи лидерската позиция на специализирания софтуер, са:

 • „Живи правила“ (live rules), описващи процедура или геометрична релация, които дават възможност за гъвкаво редактиране чрез автоматично поддържане на зададени условия, например: копланарни (лежащи в една равнина), тангентни, концентрични, хоризонтални или вертикални в рамките на 3D геометрията;
 • Процедурни характеристики, позволяващи промяна на параметри за отвори, шаблони, тънкостенни и кръгли профили, като по този начин поддържат проектиране, базирано на фичъри, без обвързаност помежду им;
 • Управляващи 3D размери, които могат да бъдат добавяни директно към завършени модели и редактирани по всяко време, с направляващи за посока с цел максимален контрол;
 • Проектиране, управлявано от таблици и формули, за постигане на висока автоматизация при параметрично проектиране в Solid Edge;
 • Синхронно решаване на проблеми за директно геометрично редактиране в две направления.

 

„Синхронната технология, базирана на фичъри, позволя редактирането им в модела, независимо от реда на тяхното създаване. По този начин се елиминират всякакви зависимости „родител – дете“ между фичърите както в отделен детайл, така и в множество компоненти на асемблирания модел“, поясниха от екипа на SpaseCAD.

Тъй като разработването на един модел е комплексен процес, свързан с изпитания и тестове, работата се забавя допълнително, ако промените не могат да бъдат направени веднага. „Чрез промяна на правилата на 3D проектирането, Solid Edge ST със синхронна технология позволява създаване на геометрията на модел и редактирането ѝ да се осъществяват със скоростта на промяна на решенията на проектанта – т.е. мигновено, в реално време“, добавиха професионалистите.

Solid Edge ST позволява мигновеното добавяне на промени, без необходимост от преизчисляване на характеристиките на останалата част от детайла, благодарение на усъвършенстваните си функционалности, сред които са:

 • Интегрирано 2D и 3D скициране, което дава възможност да се чертае в 2D и веднага да се създава 3D геометрия без стъпки за отделните фичъри;
 • Моделиране в ограничен регион, което позволява да се идентифицират участъци в рамките на скица или модел, за да се генерира 3D геометрия посредством издърпване и избутване в позиция;
 • Групиране на набори от фичъри, които не са зависими един от друг при промяна на геометрията. Те могат да бъдат използвани за селекция или сортирани по желание на проектанта, без регенериране на модела;
 • 3D параметричен дизайн, който позволява съотнасянето на 2D размери към 3D геометрия или използването на таблици и формули, с цел управляване размерите на модела;
 • Навигатор за управление и 3D маркери за влачене - осигуряват възможности за директно „grab and go“ редактиране върху 2D или 3D геометрия.

 

Сред предимствата на софтуерния пакет Solid Edge ST е, че геометрията се преизчислява синхронно с нанесените промени, поради което не трябва да се изчаква преизчисляването на зависимите характеристики (фичъри) – всеобщ проблем за традиционните CAD системи. Във виртуалната среда на Solid Edge ST проектантите могат да работят също толкова ефективно с импортирани данни, колкото и със собствени.

Velocity Series от Siemens за създаване и управление на проекти в рамките на една единствена система

Siemens PLM software предоставя решения за управление на жизнения цикъл, данните и процесите в малки и средни предприятия чрез портфолиото от софтуерни пакети Velocity Series™, което гарантира получаването навреме на актуалните данни в контекста на задачите на всяко работно място. “Velocity Series включва набор от самостоятелно и едновременно с това напълно интегрирани продукти, градивни блокове за изграждане на фирмени решения за дигитално конструиране, производство и управление на жизнения цикъл. Новата унифицирана архитектура подобрява производителността за отдалечени инсталации, наблюдаване на производствения цех и управление на заповедите за инженерни изменения, версиите и ревизиите на чертежите“, допълниха още специалистите от СпейсКад.

 

Повече информация за СпейсКад ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: SpaceCAD (СпейсКад), Siemens, solidedge.bg, canva.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето