Сподели

Bosch Rexroth: Във фабриката и склада на бъдещето за часове ще се променя всичко без пода, покрива и стените

18 април 2018 г.

Можете ли да си представите фабрика, в която в рамките само на няколко дни или дори часове да промените всичко освен пода, покрива и стените? Гъвкавост на 100%, индивидуалност и мащабируемост - това е фабриката на бъдещето. Изискванията по отношение на бъдещото производство се характеризират с все по-кратък жизнен цикъл на продукта, по-малки размери на партидите, както и с индивидуален дизайн и форма на изделието. Следователно светът върви с пълна сила към все по-ефективно и адаптивно производство.

„По време на Хановерския индустриален панаир през 2018, Bosch и Bosch Rexroth ще покажат с какво разполагаме днес, какво ще бъде стандарт утре и какви промени могат да се очакват в бъдеще. Лесно свързване в мрежа на инсталираното оборудване, виртуални близнаци, автономни транспортни средства за вътрешнозаводски транспорт и нови бизнес модели - с тези и с други примери Rexroth ще има мисията в Хановер да увери всички посетители на щанда си, че фабриката на бъдещето се превръща в осезаема реалност”, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Бюро за Развитие Техника (БР Техника), основен търговски партньор и официален сервизен център за България на Bosch Rexroth.

Лесно свързване в мрежа на инсталираното оборудване

Първата стъпка от този процес включва свързването на всички сензори, машини, системи и процеси, т.е. всичко, което предоставя информация в индустриалната среда. „Решения като IoT Gateway на Rexroth обединяват цялото производство - от сензорите до данните за машината - само в няколко стъпки, като по този начин позволяват пълна прозрачност и мониторинг на цялата система“, коментираха от БР Техника. Това представлява добра основа за създаването на решения за мониторинг на състоянието и в комбинация със знанията за конкретната област дава много ефективни механизми за прогнозна поддръжка.

Децентрализираните концепции за автоматизация на Rexroth, като например технологията за управление без контролни шкафове, вече позволяват модулно разширяване на машините и системите според конкретните нужди. Комуникацията се осъществява чрез отворени стандарти, като IO Link, Multi Ethernet и все по-често OPC UA за трансфер на данни от машина към машина. Интелигентните асемблиращи станции, например ActiveAssist на Rexroth, идентифицират елементите, намират съответните работни схеми, водят работника през процеса на сглобяване или го учат да го наблюдава. „Сащо така, оптимизират работните етапи и качеството. Благодарение на ясните инструкции, такива решения дават възможност да се инструктират, дори необучени служители при различни монтажни процеси и да се намалят разходите от грешки с до 40%“, допълниха от БР Техника.

Възходът на виртуалните близнаци

Bosch и Bosch Rexroth работят в тясно сътрудничество с производителите на машини, крайните потребители, изследователски институции и IT компаниите, разработвайки и първите свои дигитални модели. Тук централна роля играят т.нар. виртуални близнаци, които представляват дигитални копия на всички компоненти, модули и цели вериги за създаване на стойност. В Хановер Bosch Rexroth, заедно със софтуерната компания Dassault Systèmes и машиностроителната фирма Gnutti Transfer, ще покажат възможностите за планиране, проектиране, симулация и оптимизация, предлагани от дигиталния двойник на инженерингови процеси в машиностроенето и планирането на производството. „Заедно с Rampf Group, Bosch Rexroth разработи интелигентна машинна рама, в която сензори измерват и влияят върху температурата и налягането на охладителната система на машината по време на нейната експлоатация. Чрез машина, намираща се извън територията на изложението и свързана чрез кабел за междуселищна връзка, Bosch Rexroth ще демонстрира как могат да бъдат анализирани производствените процеси, да се открият и оптимизират промените и да се идентифицират своевременно отклонения или износване“, разказаха от утвърдената българска търговска и инженерингова компания.

За осъществяване на свързаността, анализа и мониторинга на състоянието, Bosch Rexroth разработи ново поколение SCD (Sense Connect Detect) сензори, които се предлагат на по-ниска цена и са особено лесни за интегриране. Тези сензори заедно с приложение за смарт устройства (IOS или Android) или IoT Gateway събират и обработват допълнителни данни за още по-добър мониторинг на състоянието.

На изложението Bosch Rexroth ще покаже на практика как данните от определен брой SCD сензори могат да бъдат събирани, анализирани и управлявани в облак. „Целта е да се демонстрира на потребителите какви са практическите възможности и колко лесно е да се постигнат желаните резултати, как в рамките на няколко часа могат да се осигурят производствени и сензорни данни, като по този начин се демонстрират предимствата на Industry 4.0“, допълниха от БР Техника.

За една на 100% прозрачна логистика

Bosch и Bosch Rexroth ще покажат и решения в областта на интралогистиката, която към момента е само частично свързана. Със системата Nexeed Intralogistics Execution например, информацията за целия машинен парк практически се предлага в реално време - от мястото на складиране на материалите или състоянието на транспортните средства и маршрути до съотношението на празните и пълните курсове. Дори и в сферата на интралогистиката, софтуерът осигурява такова ниво на прозрачност, което вече е стандартно за производствените системи.

„С помощта на лазерния софтуерен модул за локализиране (LLC) Bosch създаде базова технология за автономни транспортни средства в интралогистиката. Чрез лазерен сензор LLC записва и определя с голяма прецизност позицията на съответното превозно средство и стоките, складирани в сгради и в халета. За разлика от други методи на локализация, LLC не изисква сложна инфраструктура с магнитни релси или рефлектори. Вместо това, решението се ориентира автономно и непрекъснато, дори и в динамично променяща се среда“, поясниха от БР Техника.

Към момента Bosch Rexroth разработва и ActiveShuttle - първото автономно транспортно средство с ниво 5 за вътрешнозаводски транспорт

За наблюдение и проследяване на стоките извън компанията се използва Nexeed Track and Trace. С помощта на сензори стоките автоматично подават информация за тяхната позиция и състояние към облак чрез мобилна комуникационна мрежа, което позволява на логистичния персонал да види точната дата на доставка в зависимост от местонахождението им и да оптимизира планирането на материалите и складовия капацитет.

Какви са новите бизнес модели?

В най-близко бъдеще само стените, подът и таванът в заводите ще остават непроменени. Ще бъде възможно да се осъществява бърза конфигурация на всички машини и системи за създаването на нови производствени линии, а производството като цяло ще се осъществява не само в реалния, но и във виртуалния свят чрез виртуални близнаци, които ще бъдат абсолютно реалистично копие и ще демонстрират своето поведение доста преди реалните машини да започнат да функционират.

Производствените ресурси ще комуникират помежду си през различни нива – безжично, чрез новия стандарт 5G за мобилни комуникации, и в реално време чрез OPC UA с TSN. Това ще доведе до нови бизнес модели за производителите на машини и устройства за автоматизация. „Индустриалните крайни потребители ще инвестират все по-малко капитал в машини. Вместо това те ще плащат на оператори да изпълняват отделните етапи от процеса, временно ще наемат машини или ще купуват наличната система като услуга. И тук Bosch и Bosch Rexroth вече работят с клиенти, за да проектират първите такива модели“, заявиха в заключение от БР Техника.

Повече информация за Бюро за Развитие Техника ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: БР Техника, Bosch Rexroth

Сподели

Още от Склад на бъдещето