Сподели

Дигиталните pH-електроди на JUMO – надеждни помощници по пътя към Industry 4.0

07 декември 2018 г.

Някога хората със страхопочитание говореха за „нова ера“ или „технологична революция“. Днес, когато се прави стъпка напред по отношение на организацията на обществото или пък в света на техниката, фокусът на оценката за прогреса все повече се прехвърля върху количествените измерения. Концепцията Industry 4.0 е тази, която в днешния автоматизиран свят позволява на машините, задвижващите механизми, сензорите и системите за управление да взаимодействат помежду си чрез инфраструктура за прехвърляне на данни. Това от своя страна, изисква иновативни производствени мощности, в които интелигентни машини взаимно и независимо си осигуряват работа и информация. Industry 4.0 трябва по мрежови път да осигури достъп до всички активни нива на инсталацията, стигайки чак до единичния сензор.

Все още не всички аспекти могат да се оценят еднозначно, но принципите на Industry 4.0 насърчават доставчиците на технически решения за нови разработки и по-нататъшно развитие на пазара. Въпреки че тази тема поставя много въпроси, на които все още се търси отговор по отношение на стандартизацията или надеждността, въвеждането на цифровата технология в индустрията вече е неоспорим факт и нищо не може да го спре. Младите хора растат с много по-голям афинитет към интернет, сензорните екрани или глобалната комуникация в сравнение с поколението отпреди 20 години. Приемането на обмена на данни в социалните мрежи демонстрира отвореното отношение на широката общественост по отношение на мрежовото мислене и действия.

Затова не е чудно, че концепцията за работа в мрежа и съхранение на данни прониква в области, за които не подозираме на пръв поглед. „Пример за това е измерването на pH на питейната вода или на отпадъчни води. Ако си представите конвенционалната сензорна технология, използвана в техниката за измерване на този важен параметър на водата, може даже да си помислите, че сте попаднали в лаборатория на алхимик. Стъклена тръбичка, пълна с химикали, е потопена във вода – къде са тук Industry 4.0, сензорите или интернет?“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от ЮМО България, дъщерно дружество у нас на водещия производител на цялостни решения за автоматизация JUMO. И точно тук границите на стремежа към цифровизация стават ясни – светът е главно „аналогов“. Всъщност принципът на измерване на химичните и физичните параметри на повечето сензори почти не се е променил. Класическите комбинирани рН-електроди, които се използват днес (б.ред. pH-чувствителен стъклен електрод и референтен електрод в корпус) включват електрохимичен сензор, който позволява непрекъснато измерване на рН-стойността чрез потенциометър. Този тип конструкция е описана и в стандарта EN 19260 ff и е установеният референтен метод при измерване на рН.

С все по-широкото навлизане на концепцията Industry 4.0 в технологичните процеси, класическият начин на измерване на pH също трябва да бъде разгледан внимателно. Дигитализирането и съхраняването на данните от аналогов pH-метър в траснмитер, разположен на няколко метра от него, все още подлежи на оптимизация. Преместването на част от дигитализиращата електроника по-близо до сензора позволява по-лесно свързване към мрежата за пренос на данни и към самия сензор.

„В новите устройства за измерване на pH DigiLine на JUMO, конвенционалният рН електрод притежава малък, подвижен и повторно използваем електронен блок в качеството на допълнително оборудване. В този трансмитерен електронен блок аналоговият сигнал за измерената рН-стойност практически се дигитализира там, където е установена. Сензорът също има своите индивидуални параметри, като нулева точка и градиент, както и данни за калибриране и силово въздействие. Благодарение на системата digiLine сензорът може да бъде присъединен към комуникационна шина“, информираха от ЮМО България.

До шест сензора могат да бъдат свързани към цифров интерфейс в серийна или звездообразна конфигурация. Благодарение на интелигентността на системата, сензорите се откриват и се регистрират надолу по веригата почти автоматично. Сензорите JUMO digiLine могат да бъдат тествани, обслужвани, калибрирани и актуализирани както в мрежата, така и през лаптоп/компютър. Създаденият за целта софтуерен инструмент JUMO DSM (Digital Sensor Management) дава възможност за напълно безпроблемно управление на различни сензори за цифров анализ – дори на разстояние от действителното място на измерването, например от фирмена лаборатория. Ако даден сензор се повреди, другите продължават да работят, което осигурява по-надеждна експлоатационна готовност на инсталациите. Чрез дигитализираните сензорни сигнали се гарантира прехвърляне на измерените стойности, които са силно нечувствителни към неизправности. Сензорите JUMO digiLine могат да бъдат снабдени с 4 до 20 mA изходен сигнал за интегриране в съществуващи инсталации.

Освен това, сензорите JUMO digiLine могат да бъдат свързани към системата за автоматизация JUMO mTRON T. Това увеличава броя на сензорите, като на теория могат да бъдат свързани до 64 броя (32 за интерфейс). JUMO mTRON T също така включва софтуерен PLC контролер, което означава, че сензорите могат да бъдат използвани в значително по-сложни инсталации и технологични линии за обработка на вода, технологична вода и отпадъчни води.

„Благодарение на дигиталната електроника, конвенционалните химически или физични сензори вече са готови за работа в среда на Industry 4.0. Поради това вече е възможен централизиран достъп до сензорни данни от работещи в мрежа инсталации“, обобщиха в заключение от ЮМО България.

Повече информация за ЮМО България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал:  ЮМО България, JUMO

Сподели

Още от Склад на бъдещето