Сподели

Винаги достъпно – приложението Smartenance на Festo извежда поддръжката в дигиталната ера

11 октомври 2021 г.

 

 

Превантивната поддръжка на оборудването е важен елемент за предотвратяване на проблеми, които могат да причинят спиране на машините и производството. В много предприятия операторите все още документират ръчно на хартия различните процедури по поддръжката, като например смяната на филтри или на смазочни материали. Festo разработи собствено приложение Smartenance, което опростява поддръжката на дигиталното оборудване, помагайки за администрирането й чрез съобщения за необходими процедури. Цифровото документиране на операциите по поддръжката ускорява в голяма степен процеса, правейки го още по-ефективен. „Отделът за техническо обслужване в завода на Festo в Рорбах използва вече три години приложението Smartenance и вече е натрупал много добър опит от работата с него, а техническата поддръжка се изпълнява много по-бързо и безпроблемно от преди. Приложението Smartenance се използва също от няколко години и в завода на Festo в Шарнхаузен. Развойният екип в момента работи върху следващия етап на разработката, който включва система за техническо обслужване, ориентирана към конкретните потребности“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от Фесто ЕООД.

 

Приложението за превантивна поддръжка Smartenance се използва в заводите Рорбах и Шарнхаузен от 2018 г. Това, което започва като пилотен проект за няколко машини, междувременно се превръща в история на успеха: днес около 550 инсталации в Шарнхаузен и 434 инсталации в Рорбах са свързани към него.

Основните предимства са, че операторите на инсталациите могат много лесно да въвеждат в Smartenance съобщения за грешки или за необходимост от поддръжка, както и да съхраняват снимки. Съобщенията се импортират от приложението директно в системата за управление на корпоративните ресурси SAP, която уведомява обслужващия персонал.

Оптимизирано техническо обслужване

“Този метод значително опростява превантивната поддръжка на машините, а отделът, отговарящ за обслужването, е винаги наясно с текущото им състояние. Информацията за това дали поддръжката на дадена машина е завършена, може да се види от произволно място. А, ако не е завършена – какви са причините за това. Освен това приложението Smartenance запомня предстоящите дейности по поддръжката, което означава, че те могат да бъдат по-добре планирани, например през период, когато инсталацията планово преустановява работа“, поясниха от Фесто ЕООД.

Директната връзка към SAP системата също е практична. Дълбокото разбиране на процесите по поддръжката е много ценно за разработващия екип. През последните две години приложението е развито още повече. Първоначално то не е било предназначено за толкова големи заводи. Затова специалистите от Рорбах и Шарнхаузен са си сътрудничили с програмистите на Festo при разработката на софтуера до сегашния му функционален обхват. Междувременно Smartenance вече се използва и в производствените обекти на Festo в България, Унгария, Турция, Корея, Китай и Швейцария.

Система за поддръжка, ориентирана към конкретните потребности

В следващия етап на разработката се планира създаване на система за поддръжка на базата на Smartenance, която да е ориентирана към конкретните потребности. При нея всяка инсталация самостоятелно съобщава за необходимостта да бъде обслужена от техник, като изпраща към него съобщения от типа „Маслен филтър почти запълнен – необходима е поддръжка в най-близко време“.

„Досега интервалите за поддръжка са били точно определени. След зададен период от време е трябвало да се извършат определени действия. При такъв сценарий със сигурност може да се случи така, че филтърът да бъде сменен, без това да се налага, просто защото по стандарт трябва да се смени след 24 часа, независимо от това колко време е работила инсталацията през този период“, заявиха от Фесто ЕООД.

Необходимостта от поддръжка се определя според реалната употреба

„В бъдеще инсталацията сама ще определя какво количество продукти е преминало през нея за определен период чрез използването на сензори. Процедурата се задейства автоматично и операторът не трябва сам да следи инсталацията и да записва работното й състояние, като по този начин се пести време. Вместо това операторът получава съобщения директно от машината на своя таблет или телефон чрез приложението Smartenance. Така процесът на техническа поддръжка се автоматизира напълно в духа на концепцията Industry 4.0“, допълниха още българските специалисти.

Повече информация за Фесто ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Сподели

Още от Склад на бъдещето