Сподели

Индустриални роботи: По-безопасни условия на труд в завод от автомобилната индустрия с колаборативни роботи Han`s Robot

05 август 2021 г.

 

 

През 2021 г. в условията на глобална епидемия и наложено извънредно положение от страна на китайското правителство във връзка с контрола на разпространението на коронавирусната инфекция, поръчките за вътрешния пазар в азиатската страна отбелязват огромен ръст. Интелигентната трансформация, модернизацията и бързите темпове на развитие се превръщат в основна тенденция за процесната индустрия в Китай. „При непрекъснато повишаващите се разходи за труд и в условията на сериозна конкуренция все по-трудно става намирането на работен персонал. Производствените разходи за единица продукт от своя страна влияят пряко върху конкурентоспособността и пазарния дял на компаниите. Едно от решенията за запазване на пазарните позиции включва трансформиране на производството чрез използване на роботизирани решения за автоматизация. В тази връзка, Han`s Robot създава решение за свой клиент, чрез което с помощта на два колаборативни робота на компанията се автоматизира и рационализира технологичен процес по залепване на части за автомобилната промишленост“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от водещата инженерингова, производствена и търговска компания Индустриални роботи, официален представител на колаборативните роботи Elfin на Han`s Robot за България.

В производството на части за автомобили и мотоциклети, за залепване на автомобилните лампи традиционно се използва термопластично лепило. За целта то трябва да се нагрее предварително около час преди уплътняването на свързваните части. При изпълнението на тази операция някои компании с по-висока степен на автоматизация използват индустриални роботи, за да отговорят на високите производствени изисквания.

Приложението на термопластично лепило изисква нагряване на уплътнението, което води до висока консумация на енергия. При нагряването се отделя вреден газ, който е опасен за здравето на работещите, а използването на индустриални роботи за залепване изисква допълнителна защита с цел осигуряване безопасността на работното място. Освен това, роботите и системите за управление са с големи размери и заемат много място, а от друга страна за програмиране и отстраняване на грешки са необходими специалисти, което пък води до високи разходи за труд. Изводът се налага сам – прилагането на решение, включващо оборудване за залепване с термопластично лепило и индустриален робот води до висока себестойност на оборудването.

Решението: колаборативен робот + лепило за студено залепване

Разработената в проекта нова работна станция включва оборудване за лепилото и два колаборативни робота, към които едновременно се подава лепило. Това подобрява ефективността и качеството на операцията, избягва се въздействието на лепилото върху здравето на работниците и се намаляват значително разходите за труд и оборудване.

Ефективност и високо качество

Ултрапрецизното залепване с линейна траектория може лесно да реши проблемите при залепване на огънати повърхности и сложни детайли, като стабилизира производствените цикли и повиши производителността.

Икономия на енергия и ниска консумация

Колаборативният робот е с ниска мощност, а залепването със студено лепило, което не трябва да се нагрява, значително намалява консумацията на енергия.

Безопасност и надеждност

По време на целия процес не се отделят вредни изпарения и каквато и да било специфична миризма. Освен това, колаборативният робот има функция за защита срещу сблъсък, с която се гарантира здравето и безопасността на персонала.

Гъвкавост и лесно използване

Работната станция за залепване е лека и удобна. Извършват се едновременно две операции по залепване. Решението е готово за употреба и гарантира лесна експлоатация без допълнителни разходи за обучение.

„Колаборативните роботи Elfin се използват успешно в автоматизираните производствени линии за асемблиране, манипулиране, заваряване, шлифоване, боядисване и в много други технологични процеси. Те се предлагат с полезна товароносимост от 3, 5, 10 и 15 kg. Друга тяхна отличителна специфика е, че лесно се интегрират във всяка една технологична линия“, коментираха още от Индустриални роботи.

Повече информация за Индустриални Роботи ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Индустриални роботи, Han`s Robot

Сподели

Още от Склад на бъдещето