Сподели

Интеграторите от STAMH превърнаха новия дистрибуционен център на Phoenix Pharma в склад на бъдещето

26 октомври 2023 г.

 

 

Екипът на STAMH реализира нов успешен проект за складова автоматизация. Този път клиентът е от фармацевтичната индустрия и то не кой да е, а Phoenix Pharma – утвърден и разпознаваем бранд в над 27 държави. Phoenix Pharma разполага с повече от 153 локални дистрибуционни центъра с високотехнологично оборудване. Професионалистите от международната компания за складова автоматизация STAMH са избрани за изпълнител по проекта за оборудване на новия дистрибуционен център на фармацевтичното дружество, локализиран в гр. Бургас (б.ред той е ключов логистичен хъб, чрез който се гарантират бърза обработка на поръчките и навременна доставка до специализирани учреждения в сферата на здравеопазването). Повече подробности за ползите от складовата автоматизация, реализирани за конкретния обект, както и за внедрените стелажни решения предстои да узнаете в следващите редове. 

Задачата пред STAMH се състоеше в инсталиране на стелажни системи, комбинирани с решения за складова автоматизация. Новооткритият логистичен хъб може да се определи като микрофулфилмънт център в рамките на града. Изискването на възложителя беше да се проектира цялостно персонализирано решение за автоматизация на оперативните процеси в дистрибуционния център.

След усърдна работа, крайният резултат е иновативна комбинация от стелажи за палета, разположени по периферията на склада, MITO стелажни системи, автоматизирани конвейерни системи и Carton Flow решения за скоростен пикинг.

Параметри на новото оборудване и характеристики на складовото пространство

Складът е разделен на 2 нива: едно на кота 4.4 m и второ на кота 0.45 m. Поръчките се асемблират на втория етаж (4.4 m), откъдето чрез специален гравитачен спирален конвейерен модул, специални пикинг касети се отвеждат до зоната за експедиция на приземния етаж.

MITO стелажите, разполагат с общо 7 нива във височина. Те позволяват двустранно пикиране на продутки. Carton Flow системите пък, осигуряват презареждане на предната част на регалите с помоща на гравитчани сили, което пести време и усилия и позовлява непкресънтати опреции в пиковите моменти на заявки към склада.

Възможността за директно поставяне на продутки в пикинг касети значително намалява необходимото оперативно време, което е съществено предимство за ефективността и навременните доставки. 

Системата от интралогистични транспортьори е проектирана като комбинация между моторизирани и немоторизирани конвейери. Новата складова система осигурява перфектна синхронизация между WMS складовия софтуер в дистрибуционния център и навопроектираната MFL – Material Flow система.

Екипите в склада са оборудвани със специални баркод четци, а автоматизираната конвейерна система се управлява посредством интуитивен HMI и табло, проектирано и инсталирано от софтуерните инженери на STAMH Solutions.

Ето и повече подробности за складовите решения, инсталирани в дистрибуционния център на Phoenix Pharma от интеграторите на STAMH:

Сиситема от pолкови конвейери и транспортьори

„Това е едно оптимално решение за автоматизирано транспортиране на стоки в складови пространства и дистрибуционни центрове. Те свързват отделните складови зони, организирайки работните процеси по интуитивен за операторите начин. Ролковите конвейери могат да транспортират различни по форма, размери и тегло детайли и SKU-та (складова единица за съхранение)“, поясниха специалистите от компанията.

Модулната същност на транспортьорите позволява лесно изграждане на сложни конструкции, реализиращи функционални транспортни трасета с вариации в големината на ъглите и дължината, с което се намалява нуждата от намеса на оператори или подемна техника. Благодарение на това, се намаляват разходите и времето за реализация на всяка отделна поръчка към склада. Значително са редуцирани дистанциите, които операторите в склада трябва да покриват ежедневно.

По същество, конвейерите са част от цялостна системи за автоматизация, но сами по себе си, разполагат с автоматизиран механизми – захранващи модули, драйвъри, PLC контролери – програмирани според персоналните изисквания на конкретната дейност, сортировърчни модули за сортиращи системи или изцяло гравитачни модули за преодоляване на различни нива в склада.

Системи от стелажи тип MITO, предназначени за леки товари

Стелажните системи MITO са едно лесно за интеграция, гъвкаво решение за съхранение на по-малки SKU-та. Освен с бърза достъпност до артикулите и възможност за допълнителното им обезопасяване, решението за съхранение на стоки се откроява и с безпроблемна адаптация към различни складови пространства.

Стелажните системи тип MITO включват: рафтове, опори за рафтове и стойки. Позволяват добавяне на голямо разнообразие от аксесоари – в зависимост от специфичните изисквания на стоките за съхранение. Като допълнителна добавена стойност, всички елементи, изграждащи стелажната система, могат да бъдат покрити с висококачествена епоксидна боя за допълнителна защита.

Складови системи тип Carton Flow – отлично решение за пикиране на продукти и асемблиране на поръчки към склада

Системата е предназначена за складови помещения, в които се предвиждат интензивни процеси по пикиране на артикули и асемблиране на готови поръчки. „Ключовото ѝ предимство е възможността за паралелно осъществяване на пикинг процеси и постоянното презареждане на предната част на регала със стоки, така че те да са винаги налични за персонала. Carton Flow решенията могат да се комбинират с автоматизирани складови системи, транспортьори, конвейери за пикинг кошове, касети и WMS складов софтуер (интелигентно решение за управление на оперативната дейност )“, коментираха от STAMH.

Благодарение на универсалния си конектор, стелажните системи за пикинг могат да се комбинират и със стелажни системи на други производители. „Наклонът на приплъзване може да се проектира под различни ъгли (5°, 10° и 15°), което е сигурна и надеждна технология за увеличаване скоростта на пикиране – до 150 пикинг операции на час“, заявиха от STAMH.

В заключение...

Новото персонализирано автоматизирано решение за Phoenix Phrama, проектирано от STAMH Group, вече осигруява различни интралогистични предимства:

  • Автоматизирано придвижване на пикинг касетите в склада, което спестява време, средства и намалява риска от грешки;
  • Енергийна ефективност благодарение на спиралния гравитачен конвейерен модул, който отвежда готовите пикинг касети към зоната за експедиция;
  • Ясно обособени работни зони, които организират служителите и процесите в склада;
  • Значително ускорение на процеса по прием на стоки, пикиране на артикули, асемблиране на поръчки и подготвка за експедиция.

 

„Aвтоматизираната система, изградена в новия микрофулфилмънт центъра в гр. Бургас, е инженерно постижение от високо ниво, което издига интралогистичните операции на Phoenix Pharmа на едно съвсем ново, оптимално ниво“, добавиха още с гордост от компанията.

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: STAMH (СТАМ)

Сподели

Още от Склад на бъдещето