Сподели

Мехатроникс: Процесите на складиране, опаковане, съхранение и доставка ще са все по-автоматизирани и интелигентни

29 август 2019 г.

Развитието на концепцията Industry 4.0 и интелигентното производство водят до сериозна модернизация на производствените мощности. Обект на логистиката и складирането, които са част от производствения процес, е управлението на суровините и готовата продукция. „Съвременните условия на производство изискват процесите на складиране, производство, опаковане, съхранение и доставка да станат по-автоматизирани и по-интелигентни. В този аспект автоматизираното складиране вече е трайна тенденция. Автоматизацията на оборудването, включително на високоповдигачи (стакери) и палетизатори, осигурява оптимални решения за предприятия и заводи, оборудвани с автоматизирани складове“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Мехатроникс, официален дистрибутор на Delta Electronics за българския пазар.

Чрез автоматизацията на такъв тип складово оборудване потребители могат да постигнат бързо подреждане на изделията, ефективен входящ и изходящ контрол, по-бърз достъп, намаляване на труда и разходите, по-голяма безопасност за персонала и много други предимства.

Наскоро Delta предостави решение за контрол на движението на високоповдигачи (стакери) за италианска компания, която разработва автоматични системи за складиране/автоматизирано складово оборудване, което осигурява по-прецизно сортиране на опаковани продукти.

Това решение включва следните процеси:

 1. Кашоните се поставят върху сортировъчни транспортьори;

 2. Системата установява размерите и измерва теглата на кашоните чрез сензори и ги прехвърля към съответните конвейери за складиране;

 3. Високоповдигачите се придвижват напред, като идентифицират и изваждат кашоните с помощта на вградени сензори и 16 вилки;

 4. След това взетите кашони се поставят върху конвейери, които ги подреждат върху платформи, докато бъде натоварено определено количество кашони.

 5. Автономно управляеми транспортни средства (AGV) вземат стековете и ги превозват до камионите, когато продуктите трябва да бъдат експедирани.

Конструктивно във високоповдигачи по принцип се използват индукционни двигатели (IM). Но тези електродвигатели не са в състояние да удовлетворят изискванията на потребители за по-големи размери и работа с крайни изключватели. Сложното програмиране също влияе върху функционалността на високоповдигачите, както и върху прецизното идентифициране и изваждане. Така системата не може да контролира ефективността си и в практиката се регистрират повече дефекти и случаи на износване.

За да разреши проблема, Delta използва модулно управление на движението от серия AH, базирано на PLC. „То се характеризира с функция за замяна в режим на работа и с компактни размери, а системното програмиране е опростено и с намалено отрицателно влияние от крайния изключвател. Основният принцип на работа е следният: устройствата от серията AH се свързват към AC сервозадвижвания с ECMA двигатели от серия 16 ASDA-A2-E чрез EtherCAT, като управляват едновременно 16 оси и задвижват 16-те вилки за движение напред или назад“, поясниха от фирма Мехатроникс. „В зависимост от измерените тегло и размери на опакованите артикули системата дава възможност на високоповдигача да използва от 2 до 4 вилки за по-малките опаковки или повече вилки за по-големите. Серията AH е високоефективна и по отношение на мониторинга в реално време. Управлението се свързва към съществуващата система за визуализация на потребителя чрез комуникационен порт PROFIBUS за актуализация на данни и своевременно докладване на грешки“, допълниха от доказаната българска инженерингова и търговска фирма. С други думи, усъвършенстваната система е оперативна, рентабилна, сигурна и надеждна.

Решението на Delta осигурява на италианската компания следните предимства:

 - Ефективно автоматизирано складиране за икономия на труд: Системата поддържа използването на вилки в зависимост от теглото и размерите на кашоните. Прецизното и стабилно поставяне и изваждане на продукти подобрява управлението на операциите по складиране, осигурявайки безпроблемен работен процес, повишаване на производителността и бързината на доставка, както и пестене на труд;

 - Защитена система: При откриване на несъответствия между командната позиция и реалната позиция по всички оси движението може да бъде спряно по всяко време, за да се намалят инцидентите;

 - Подобряване на надеждността: Гладката крива на ускорението намалява износването на предавките и механичните части, увеличавайки експлоатационния живот на оборудването и пестейки енергия;

 - Опростено програмиране: Програмиране с PLC контролери от серията AH;

 - Висока степен на интеграция и рентабилност: Решението се свързва към съществуващата SCADA система на клиента чрез комуникационен порт PROFIBUS, като надграждането се реализира без големи допълнителни инвестиции;

 - Компактни размери и лесна поддръжка: Сервозадвижването е по-компактно от обикновен индукционен двигател и се поддържа по-лесно.

„В този случай от практиката, решението на Delta за управление на движението на високоповдигачи допринася за модернизацията на автоматизираната складова система на клиента, повишавайки неговата пазарна конкурентоспособност и производителност“, коментираха в заключение от фирма Мехатроникс.

Повече информация за Мехатроникс ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Мехатроникс, Delta Electronics, pixabay.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето