Сподели

Солтех: Производството на храни и напитки по-оптимизирано от всякога – с помощта на коботи на Universal Robots

09 ноември 2020 г.

 

 

В хранително-вкусовата промишленост качеството на продуктите и тяхната безупречна последваща обработка са от съществено значение. При нарастващ обем на производството високата точност и прецизност на работа са особено важни – критерии, които лесно могат да бъдат покрити от колаборативните роботи, наричани още коботи.

„За сферата на ХВП коботите предлагат широк диапазон от възможности за автоматизация на много от характерните за тази индустрия процеси – дозиране, преместване (вземане и поставяне), разбъркване, сортиране, подреждане и палетизиране. За целта колаборативните роботи на датския производител Universal Robots (UR) разполагат с накрайници към най-различни захващащи устройства – дву- и тричелюстни, включително и вакуумни грипери, както и цял арсенал от съвместима екипировка, сертифицирана за работа с платформата UR+“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Солтех, официален представител на Universal Robots за България. „При инсталиране и на специализирани сензори и камери, роботите UR се превръщат в безкомпромисен помощник в контрола на качеството“, подчертаха още от доказананото инженерингово дружество.

По-висока производителност и по-ниски производствени разходи

Коботите на Universal Robots се характеризират с бърза и лесна настройка на място. Те са предпочитаното решение в простите, интуитивни операции. Осигурявайки непрекъснатост на производствения процес, те понижават производствените разходи и увеличават производителността. „Коботите на UR лесно се препрограмират и пренасочват за изпълнение на различни задачи, без това да налага промени на плана на производствените линии. Тази гъвкавост помага за бързо възстановяване на разходите, като средно коботите се изплащат за около една година“, обясниха специалистите от Солтех.

Кратковременност на циклите и минимизирано количество брак

Благодарение на високите нива на повторяемост при точност от ±0.03 mm, дори и при денонощно натоварване, коботите спомагат за минимизиране загубите от повреда или нарушаване на добрия търговски вид на хранителните продукти. „Наред с това, роботизираните ръце, оборудвани със система с камера, могат да извършват и задачи за качествен контрол, в т.ч. 3D-измервания и тестване. Идентифицирането на продукт с дефект, с понижено качество или с нарушен търговски вид преди по-нататъшната обработка, също снижава брака“, посочиха от българската фирма.

Подобряване ефективността на работните процеси и оптимизация на работната сила

Колаборативните роботи могат да улеснят изпълнението на най-различни производствени дейности, касаещи например както тежък и опасен физически труд, така и работа при неблагоприятни условия, оптимизирайки целия работен процес. Освобождавайки работниците от монотонните и времеемки задачи, хората имат възможност да реализират своя потенциал в изпълнението на дейности с по-висока добавена стойност.

„Температурите в хранително-вкусовата промишленост са често или много високи, или много ниски. Тези условия могат бързо да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, но коботите не се влияят от тях“, поясниха от Солтех

„Колаборативните роботи със сертификат за работа в чисти помещения отговарят на строгите хигиенни изисквания за производство на хранителни стоки, като ги правят привлекателна възможност за автоматизиране на операции, като вземане и поставяне или пакетиране и палетизиране“, изтъкнаха още от фирмата.

При автоматизираните процеси коботите повишават многократно прецизността и гъвкавостта на операциите, понижават загубите на суровини и увеличават производителността. Техният олекотен дизайн и малкото пространство, което заемат, ги правят изключително подходящи за работа в ограничени и тесни пространства. „И още, колаборативните роботи са оборудвани със системи за сигурност и безопасност, сертифицирани от TUV, за мигновено изключване в случай на сблъсък или препречване. Това означава, че те могат да работят паралелно с работниците, без необходимост от контрол на безопасността след оценката на риска“, коментираха в заключение експертите от Солтех.

Повече информация за Солтех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК.

Източник на снимковия материал: Солтех, Universal Robots

Сподели

Още от Склад на бъдещето