Сподели

Стам Лтд: Интелигентна система на Kardex увеличава четири пъти производителността в склада на бъдещето

31 януари 2020 г.

 

facebook-button

 

 

За днешната интралогистика бързата обработка на поръчките е от решаващо значение във всеки бизнес сегмент. Клиентите очакват коректна доставка във възможно най-кратък срок. „FramePick е ефективно решение за доставка на стоки, което дава възможност на компаниите да търгуват, като намалят драстично разстоянията, които трябва да се изминат в складовете. Комбинацията от интелигентни и интуитивни технологии практически елиминира грешките при намиране и вземане на необходимата стока, плюс интелигентно оформяне на партидата на всяка поръчка и възможност за четирикратно увеличаване на производителността. Всичко това е възможно, без да се налага да инсталирате сложна система от конвейерни транспортьори или да инвестирате в друго скъпо манипулиращо оборудване“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Стам Лтд, официален представител за България и Сърбия на водещия доставчик на автоматизирани решения за съхранение и складиране Kardex Remstar.

FramePick на Kardex Remstar е ефективна, динамична и мащабируема складова система за бързо изпълнение на поръчките. „Тя с основание може да се определи като иновация, която ускорява окомплектоването и свежда до минимум грешките при изпълнението, намалява разстоянията и оптимизира пространството и обема на съхранение“, допълниха от фирма Стам Лтд.

Как се подготвят поръчки с FramePick?

FramePick е комбинация от високоскоростни вертикални буферни модули Kardex Remstar LR 35, широко използваните колички за транспортиране и клетка Put Frame с технология „Put-to-Light“, която комбинира светлинна, цветова и дигитална идентификация. Софтуерът Power Pick Global интегрира буферните модули и клетките Put Frames в цялостно ефективно решение за бързо изпълнение на поръчката. В зависимост от продуктовата гама, стокооборота и моделите на клиента, могат да бъдат конфигурирани последователно два, четири или шест LR 35 модула, ограничавайки разстоянието, което трябва да бъде изминато, до не повече от 12 метра.

Възможно ли е бързо изпълнение на поръчки с FramePick, което е съобразено със специални изисквания?

FramePick е специално проектирана за складове за търговия на едро и електронна търговия, в които се изисква висока производителност и бързи срокове на доставка. Все по-голям брой от тези компании - независимо дали са фокусирани върху B2B или B2C пазара - изпитват затруднения в традиционните си операции по изпълнение на поръчките. „Обикновено персоналът няма достатъчно време, за да вземе количката и да мине покрай безкрайни редици от стелажи, за да подбере, опакова и изпрати бързо поръчаната стока. Това, от което се нуждаят тези компании, е ефективна, динамична и гъвкава система за бързо изпълнение на поръчките“, категорични са от фирма Стам Лтд.

FramePick 4 Wholesale – иновация за електронна търговия и търговия на едро

„Kardex Rеmstar създаде това ефикасно решение, с което търговските компании могат да намалят изминаваните разстояния с до 65%. „Сърцето“ на системата се състои от модули LR 35 - най-бързата вертикална система за складиране в портфолиото на Kardex Remstar. Комбинация от два LR 35 модула дава възможност да се подготвят до 300 тави с артикули на час. Това е повече от достатъчно, за да може един оператор да окомплектова до четири пъти повече поръчки, отколкото при конвенционална система със стелажи. Допълнително предимство е намаляване на пространството за складиране, което може да достигне до 80%“, допълниха от доказаната българска компания.

Това, което прави FramePick 4 Wholesale уникално, е използването на обикновените колички за подготвяне на поръчките и транспортиране на артикулите. Тези колички са поставени в клетка, която има дисплеи с технология „Put-to-Light“. Операторът може да провери съдържанието на клетката чрез просто сканиране на дисплеите. Когато един от модулите LR 35 подготвя нов контейнер със стоки, дисплеите показват колко артикула трябва да се поставят и в кои тави. Когато всички поръчки са завършени, количката с пълните тави възможно лесно да се транспортира до отдела за опаковане, а новата количка с празни клиентски тави се поставя в клетката.

Kardex Remstar предлага цялостно решение, включващо LR 35 модули, клетки и софтуер, което е изцяло насочено към бързо изпълнение на поръчките в областта на търговията на едро и електронната търговия. Различни стандартни софтуерни модули са групирани в бърза и лесна за изпълнение система, която лесно може да бъде интегрирана в съществуващата система за автоматизирано управление на корпоративните ресурси на предприятията (ERP) или за управление на складове (WMS). Спомагателни устройства, като сензорен екран и лазерен показалец, помагат да се намали броят на грешките до минимум. Опционално Kardex Remstar може да достави и пластмасовите тави, колички, принтери за етикети и допълнителни софтуерни модули. „Възможността за доставка на пълния пакет от услуги дава на клиента увереността, че ще получи необходимото решение за бързо изпълнение на поръчките“, коментираха в заключение от Стам.

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

stamh_logo

Източник на снимковия материал: Стам Лтд, Kardex, pexels.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето