Сподели

STAMH Group задава стандарти на логистичния пазар с автоматизираните и роботизираните си системи за склад

18 март 2022 г.

 

 

 

Ръстът на цените, затруднената международна логистика и взискателните изисквания на крайните потребители налагат нови правила при дистрибуционните процеси и обработката на заявки. За промените, колебанията, пазарните тенденции и правилните решения, свързани с автоматизацията и модернизацията на дистрибуционните центрове, компетентно мнение пред Инженер.bg изказаха експертите от STAMH Group. „С повече от 20 години опит и над 11 500 международни проекта зад гърба си можем да потвърдим, че имаме необходимите знания и опит, за да съдействаме на всеки бизнес при избора на правилните автоматизирани и роботизирани системи за склад и логистика“, посочиха от компанията.

Тенденции на пазара на логистични имоти и сгради

Ръстът на цените на новите индустриални площи прави оптимизацията на пространството в дистрибуционните центрове задължителна, независимо дали става дума за нов склад или за предстоящо строителство на такъв. „Все повече клиенти на STAMH Group си дават сметка за това и търсят начини за 100%-во оползотворяване, най-вече по отношение на вертикалното пространство. Тази нужда е продиктувана и от все по-голямото разнообразие от палетизирани и непалетизирани стоки, които трябва да бъдат складирани, както и от увеличението на асортимента от стоки във всеки дистрибуционен център“, споделиха от STAMH Group.

Освен с индустриалните имоти, промените на пазара са свързани и с интралогистичните процеси, които стават по-сложни, по-бързи и изискват повече иновативни автоматизирани решения, подходи и стратегии. Съветът на STAMH Group е проектирането на складовото оборудване и процесите в дистрибуционния център да започнат още на етап проектиране и строителство на новата складова база. Разбира се, налични са и модулни решения, които са изключително ергономични и биват лесно адаптирани към вече съществуващи халета или складове, нуждаещи се от ретехнологизация“, посочиха компанията.

Новите изисквания за скорост при процесите на палетизиране, депалетизиране, транспорт, сортиране, опаковане, експедиция и много други, правят складовата автоматизация едно от най-търсените решения. Именно нуждата от неимоверно ускорение на тези процеси, съчетано с оптимизацията на оперативните разходи, води до нуждата от различно и модерно автоматизирано складово оборудване.

Инвеститорите търсят складово оборудване за цялостен интралогистичен процес

Усложнението на процесите в дистрибуционните центрове от нов тип води до нови нужди от комплексни складови системи и технологизация. В свое скорошно интервю, г-н Михай Давид, директор на STAMH Systems – румънското звено на STAMH Group, сподели: „В сравнение с получаваните досега заявки за системи от стелажи за палети, тази година наблюдаваме ръст в търсенето на системи от стелажи, подходящи за операции по пикиране и обработка на онлайн поръчки“. Търси се, най-вече високостелажно оборудване с няколко нива на стифиране или пикиране на отделни артикули.

„В този нов контекст, компаниите търсят комбинации от различни складови системи, които обслужват един цялостен, добре организиран интралогистичен процес, който интуитивно канализира всички операции“, коментираха от STAMH. Тези системи, често включват системи за буфериране и транспорт на тежки палетизирани стоки, вертикални лифт машини и напълно автоматизирани и моторизирани системи от индустриални конвейери и транспортьори.

Общото по отношение на складовото оборудване за тези нови дистрибуционни центрове е нуждата от все по-малко складови оператори, значителното намаляване на ръчния труд и автоматизираното складиране, извличане и транспортиране на палета, кутии, кашони, касети или касети за пикиране. Все по-често отпада нуждата, операторите в склада да изминават дълги дистанции, тъй като модерният склад работи на принципа „стоката при човека“ и голяма част от процесите се извършват автоматично.

Влияние върху складовото оборудване от изискванията на крайните потребители

Поведението на крайния потребител, независимо от вида на закупената стока, се променя, и то с изключително бързи темпове. Забавяне на доставките вече не се толерира. Всяка отделна поръчка включва все повече артикули, което води до нуждата от скоростна, почти мигновена обработка. Бизнесът знае това, особено когато цени задържането на всеки ценен клиент или потребител. Автоматизираното складово оборудване и софтуерът за склад и логистика са истински съюзници именно в началото на логистичната верига.

Дистрибуционните центрове от нов тип трябва да бъдат готови да посрещнат хиляди ежедневни заявки, които да бъдат обслужени в рамките на минути, веднага след получаването им. Това е възможно и постижимо благодарение на принципа „стоката при човека“, който STAMH Group прилага, автоматизираните складови технологии и интеграцията на софтуера за склад и логистика със съществуващите ERP системи на компаниите“, добавиха специалистите от STAMH.

Предимства на компаниите, чиито дистрибуционни центрове са изградени с модерни автоматизирани процеси

„Компаниите, които автоматизират и технологизират складовите си бази сега, ще бъдат подготвени за предизвикателствата на утрешния ден. Тези компании ще могат да обслужват клиентите си, според новите изисквания на пазара и да бъдат конкурентоспособни. STAMH проектира напълно автоматизирани и роботизирани системи, готови да обслужват поръчки в 24-часов режим на работа“, коментираха  международната компания.

Как се преодоляват предизвикателствата, които крият съвременните складови технологии?

„Съветът ни е, когато става дума за автоматизация в склада, винаги да се доверявате на компания с дългогодишен опит, с доказана експертиза и с вече реализирани проекти. Нашите инженерни и софтуерните екипи са единствените, които внедряват голяма част от автоматизираните и роботизираните системи за склад и логистика, а с повече от 20 години опит и над 11 500 международни проекта зад гърба си, можем да потвърдим, че имаме необходимите знания и опит, за да съдействаме на всеки бизнес при избора на правилното оборудване“, обясниха още от STAMH.

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!

Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: STAMH Group (Стам)

 

Сподели

Още от Склад на бъдещето