Сподели

STAMH Solutions: WMS складовият софтуер е модерно решение, което извежда e-commerce бизнеса на следващо ниво

19 юли 2023 г.

 

 

С развитието на информационните технологии, дигитализацията на индустрията и бита, както и вследствие от ограничителните мерки, наложени по време на отминалата пандемия от Covid-19, e-commerce секторът бележи значителен ръст на оборота. Лесният достъп до стоки от целия свят стимулира тяхното потребление, а за удовлетворяването на клиентските потребности и гарантирането на безкомпромисното качество по отношение на доставките е необходимо модернизиране и оптимизиране на логистичните и интралогистичните (вътрешното движение на стоки в склада) процеси. „Логистиката и интралогистиката са част от веригата на доставки с фундаментално значение за нейната проследимост и навременният отговор на клиентското търсене. За осъвременяването и подобряването на производителността и ефективността им, специалистите от STAMH Solutions внедряват складов софтуер от висок клас – WMS (Warehouse Management Systems), коментираха пред ДигиталнаИндустрия.bg от международната инженерингова компания в сферата на складовата автоматизация STAMH Group. Продължете с четенето, за да научите какви са ползите от интеграцията на WMS.

Според анализа на e-commerce сектора в Европа за 2022 г., публикуван в „Europe E-comerce Report 2022“, на „Ecommerce Europe“ и Центъра за пазарна информация на Амстердамския университет за приложни научки, се наблюдава запазване и затвърждаване на пазарните позиции, които има електронната търговия, вследствие от наложените ограничения, причинени от пандемията от Covid-19. За подготовката на доклада са използвани данни от 37 страни в Европа, сред които EU-27 (държавите-членки на Европейския съюз) и съседните им държави, с наличен дял на дигитализирана икономика.

Проучването показва, че като цяло, европейската електронна търговия отбеляза ръст в B2C оборота през 2021 г., въпреки че за някои държави e-commerce продажбите намаляват, заради отслабването на противоепидемичните мерки. Данните от 2022 г. за страните от Европейския съюз (ЕС) сочат, че 90% от населението са активни онлайн потребители, а 76% от общия оборот се дължат на е-БВП (брутен вътрешен продукт, генериран от онлайн търговия).

 

WMS е софтуер за управление на складовите процеси. Той е от изключително значение за всеки, добре развит e-commerce бизнес. WMS събира, обработва и съхранява в реално време цялата информация за: атрибутите на стоката, в това число номенклатура и физически параметри, вид на опаковките, йерархия на опаковане, доставчици, клиенти и контрагенти (заявки за доставка, производствени и клиентски поръчки), локации в склада на всяко SKU*, капацитет на локациите (товароносимост, обем и степен на запълване) и физическо местонахождение.

Софтуерът за склад, който предлагаме и интегрираме, съхранява неограничен брой атрибути и параметри за всяка стока, доставка или поръчка към склада, съобразени с клиентските нужди и изисквания. WMS може да преизчислява количества (от бройки в тегло или обраното), а също да изчислява обема на стока от дадена поръчка и разпределението ѝ в транспортни единици“, допълниха от международната компания. Това пести изключително много време и оперативни разходи на бизнесите, които разполагат с такова решение.

WMS – оптимално дигитално решение за управление на складовите логистични процеси

От гледна точка на входящата логистика, складовият софтуер изпълнява идентификация и количествен контрол на приеманите стоки и материали. Тези операции могат да се извършват директно с мобилни устройства или стационарни скенери. Той позволява сортиране и палетизиране на стоки и опаковки и етикетиране на необозначени опаковъчни единици или бройки.

WMS софтуерът дава възможност за бързото и ефективно осъществяване на резервации и качествен контрол, както и заскладяване на стоката и подреждането ѝ в склада на места, подадени от WMS, съгласно предефинирана логика, основана на правила, ограничения и условия (б.ред. в случай че е допустимо, местоположението може да бъде определено и по преценка на складов оператор).

Складовата програма може да обработва данни за амбалаж, върната стока или материали и остатъчни количества, възможно е и обвързването им със съответните поръчки, фактури, транспортни документи и др.

Функционалности за вътрешна логистика

Към тази категория се отнасят „Презареждане на пикинг локации“ и „Преместване и вътрешни трансфери на стока“. Първата функционалност се осъществява по правила, зададени в реално време, и стартира в зависимост от поръчките за пикиране или по инициатива на администратор/оператор, независимо от другите процеси. Втората представлява преподреждане с цел оптимално оползотворяване на складовите пространства, извеждане на преден план на по-обортни стоки или прехвърляне на стока между отделни складове.

Функционалности за изходяща логистика

Софтуерът за склад е от полза при обработката на поръчки за експедиция (продажби) и контрол на стоките в зависимост от общи или специфични изисквания. Също така, позволява комисиониране (пикинг) на стоки по различни методи – зонов пикинг, групиране на поръчки, последователно пикиране, групов пикинг (и консолидиране на пикираната стока), както и пикинг по поръчка.

Специалистите от STAMH Solutions могат да адаптират WMS софтуера към различни стандарти и методи на работа като: FIFO, FEFO, LIFO, FPFO, и др. Складовият софтуер позволява и реализирането на множество паралелни сценарии – Pick-and-Pack; Pick-then-Pack; Prepacking, и др.

Допълнителна добавена стойност: Специфични операции, реализуеми с WMS

Освен със стандартни функционалности за оптимизация на интралогистичните процеси, софтуерът за склад WMS разполага с допълнителни предимства. Сред тях са извършването на допълнителни операции като: Cross Docking (директно препращане), автоматичен Billing (остойностяване), инвентаризации, ревизии и бракуване, което добавя динамика по отношение на възможностите на WMS софтуера.

Директното препращане представлява бързо рутиране на стоките от точката на прием към точката на експедиция. Допълнителното предимство е, че информацията за стоката, атрибутите и количествата ѝ, поръчките и маршрутите се запазва. Остойностяването се отнася до отговорното съхранение на чужда стока и услугите с добавена стойност. Тази операция е особено важна за фулфилмънт бизнеса, 3PL, 4PL и LSP-компаниите.

„WMS дава точна информация за складовата наличност във всеки един момент, а ревизирането може да се осъществява цялостно или частично – по подаден признак или артикул. Софтуерът за склад e възможно дори да бракува негодни стоки в зависимост от конкретни правила, изисквания и съпътстващата ги документация“, поясниха от STAMH Solutions.

Всички тези функционалостни оптимизрат, ускоряват и организират всички процеси в склада и биват адаптирани към съответните стоки и изксвания за съхранение.

Управление на персонала и контрол

Софтуерът за склад и логистика дава възможност за автоматизирано генериране на задачи, базирани на правила и логика за складово управление. Администраторът на системата може ръчно да задава или сменя приоритети, да разпределя и определя задачи, като същеремнно разполага с цялата информация за процесите.

WMS съхранява историята на събитията, което позволява отчитането в реално време на етапа от изпълнение и статуса на задачите. Освен това складовата програма отчита и KPI – ключови показатели по отношение на поставените задачи и нивата на общата производителност.

Предимствата на WMS включват, но не се изчерпват с:

 • Контрол на артикулите, качеството и наличностите;
 • Складова програма за прием, настаняване и оптимизация;
 • Управление на екипи и ресурси в склада или дистрибуционния център;
 • Бързо и точно изпълнение на заявките;
 • Аналитичност, мониторинг и визуализация на KPI;
 • Контрол и управление на процесите в склада;
 • WMS може да се синхронизира с ERP решения, TMS софутер и автоматизирани складови системи;
 • Складовят софтуер е в състояние да извърва операции по фактуриране и да работи на много и различни езици.

 

Дългогодишният опит и многобройните успешни процеси по имплементация, дават на специалистите от STAMH Solutions необходимия опит за успешното внедряване на WMS решенията.

Отчетност и интеграция

WMS разполага със значителен набор от вградени справки, като допълнително могат да се създадат неограничен брой нови справки и отчети или наличните да бъдат преконфигурирани. Единственото условие е информацията в тях да е налична в базата данни на системата. В архитектурата на софтуера за склад е предвидена и възможността за лесно експортиране на файлове (в .csv формат) за допълнителна обработка с други програми, като например MS EXCEL. Това несъмнено дава възможност на компаниите да оптимизират процесите спрямо данни в реално време.

Друго важно предимство на WMS е възможността за интеграция с други софтуерни системи. Софтуерът за склад, внедряван от екипа на STAMH Solutions, позволява двупосочен обмен на данни в реално време с други управленски или финансови софтуерни системи – ERP, MRP, MHS, счетоводен или търговски софтуер. Благодарение на познанията, с които разполагат софтуерните инженери на STAMH Solutions, интеграцията е възможно да бъде реализирана с избор от три широкоизползвани метода. Те са, както следва:

 • Обмен на текстови файлове в предефинирано споделено пространство;
 • Ин/директна комуникация между релационните бази данни на двете системи;
 • Разработка на специфични уеб-услуги (web-services);

 

„Освен това, с WMS можете да се управлявате системи за складова автоматизация (конвейери, шатъли, мобилни стелажи и др.) и устройства за бързо комисиониране (Picking) – със светлинно (Pick-by-Light) или гласово (Pick-by-Voice) направляване на оператора. Светлинната индикация е подходяща за приложение и при едновременно изпълнение на група поръчки от един оператор чрез комисиониране със специално оборудвана Pick-to-Light количка (Pick-by-Cart)“, допълниха още специалистите от дружеството.

Научете повече за решенията, внедрявани от STAMH Solutions, ТУК.

*Местата за съхраняване на стока (стелажи, наземно пространство, товарните рампи и др.).

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: STAMH Solutions (Стам), canva.com

Сподели

Още от Склад на бъдещето