Сподели

STAMH: Устойчивост, AI, гъвкава автоматизация, предвидимост и сигурност подобряват логистиката на e-commerce

07 май 2024 г.

 

 

Електронната търговия е съвременен отрасъл, който увеличава пазарния си дял успоредно с технологичния напредък. По данни на Националния статистически институт през изминалата 2023 г., потребителите на услуги, предлагани от e-commerce сектора, са 45.2% от населението на страната. Най-купуваните стоки са дрехи, обувки и аксесоари (78.1%). Любопитен факт е, че времето за доставка е третата по важност бариера пред онлайн пазаруването. То обаче е пряко свързано с ефективността на складовата логистика, следователно подобряването ѝ ще доведе и до повишаване на удовлетвореността на клиентите. STAMH Group, доказана международна компания за складова автоматизацияпредлага богат асортимент от автоматизирани системи за оптимизация на оперативните процеси в складове и дистрибуционни центрове. В следващите редове ще Ви разкажем повече за предимствата от внедряването им в контекста на логистиката и тенденциите ѝ през 2024 г.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, роботизирано пикиране

„Логистиката има критично значение, оформящо траекторията в развитието на индустрията. Това се дължи на усилията на бизнеса да доставя продукти бързо, ефективно и устойчиво. Авангардните тенденции са свързани с фундаментални подобрения, трансформиращи процеса по който стоките преминават от производство към потребление“, коментираха пред ДигиталнаИндустрия.bg експертите от STAMH.

За да се поддържа конкурентоспособността в бързоразвиващия се отрасъл на електронната търговия, онлайн магазините трябва постоянно да се адаптират и да търсят нови начини за оптимизиране на своите логистични операции и надхвърляне на клиентските очаквания. Лесният и бърз достъп до стоки от разнородни категории и локации представлява атрактивна възможност за онлайн потребителите, но в същото време, повлияни от технологичния напредък, изискванията им към e-commerce сектора и доставките стават все по-високи. Актуалните тенденции за настоящата 2024 г., имащи за цел да удовлетворят максимално клиента на ново и модерно равнище са: устойчивост, с мисъл за екологичното отражение на бизнеса, внедряване на изкуствен интелект (AI), гъвкава автоматизация, както и предвидимост на пазара и по-голяма сигурност.

Устойчивост – тенденция, превърнала се в бизнес императив

Компаниите инвестират в енергийно ефективни складове, прилагат екологични решения за опаковане и използват възобновяеми енергийни източници. Нови, автоматизирани фолиращи машини се настройват така, че да пестят както енергия, така и опаковъчно фолио в максимална степен. „Устойчивите практики надхвърлят физическата инфраструктура като някои компании инвестират в електрически и хибридни превозни средства за доставка и оптимизират маршрути с цел намаляване на емисиите по време на транспортиране“, поясниха професионалистите от STAMH.

Консумацията на енергия в рамките на интралогистичния транспорт в склада се редуцира максимално, благодарение на автоматизирани роботи и софтуер, подбиращ най-кратките маршрути и най-близкия ARM робот, който да изпълни следващата задача напълно автономно, без човешка намеса.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, ARM роботи

Изкуствен интелект, променящ облика на логистиката

Изкуственият интелект (AI) предлага иновативни решения за различни предизвикателства пред индустрията и логистиката. От предсказуем анализ на данните за прогнозиране на търсенето до базирани на API логистични решения, подобряващи комуникацията между системите. Внедряването на AI би могло да доведе до повишаване на ефективността. Информационни системи, базирани на AI, са способни да анализират огромно количество данни, предоставяйки изводи, които помагат за оптимизиране на маршрути, управление на инвентара и цялостното оптимизиране на веригата за доставки.

„При API логистичните решения се наблюдава тенденция към стандартизация и кооперативност, което позволява безпроблемна комуникация между различни системи и устройства – например между най-популярните платформи за онлайн продажби и WMS или софтуер за склад и логистика“, категорични са от STAMH.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, VLM

Гъвкава автоматизация за създаване на склада на бъдещето

Автоматизацията не е нещо ново за индустрията, но внедряването ѝ набира все по-голяма популярност. Настоящата тенденция е не само към автоматизация, но и към създаване на автоматизирана екосистема, която може да се допълва или дори да заменя друга. Отличен пример за това са мащабируемите модулни решения на STAMH Group. Фирмата предлага персонализирани проекти за складова автоматизация, основани на разнообразие от системи за палетизирани и непалетизирани стоки, конвейерни системи, транспортьориавтономни и роботизирани системи и всичко необходимо за реализиране на „склада на бъдещето“, съобразно спецификите на пространството и дейността в складовите помещения.

В логистиката на електронната търговия автоматизацията се явява решение за оптимизиране на повтарящи се задачи като: складиране, извличане, пикиране, опаковане, асемблиране и етикетиране на поръчки посредством сътрудничество между роботизирани технологии и оператори, като водеща роля има принципът „стоката при човека“. По този начин човешкият потенциал се пренасочва към по-важни и отговорни задачи, което не само подобрява ефективността на бизнес организацията, но и има потенциала да облекчи проблемите с липсата на квалифициран персонал. Изключително подходящи eCommerce автономни решения са верикалните лифт машини, които заемат минимална хоризонтална площ и достигат до 16 метра във височина.

„Основна роля на складовата автоматизация е да оптимизира процесите в логистиката и да намали разходите, свързани с материали, труд и други важни ресурси. Автоматизацията продължава да бъде движеща сила при решаването на проблемите, свързани с недостига на складова работна ръка, и позволява справяне с нарастващото търсене от страна на клиентите на електронната търговия – особено в пикови моменти, когато трябва да бъдат обслужвани множество заявки към склада, при това едновременно“, информираха от международната компания.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, VLM

Предвидимостта в търсенето е важна за успеха на всеки бизнес

В свят на непредсказуемо потребителско поведение и постоянно променяща се пазарна динамика, точното прогнозиране на търсенето е от съществено значение за успеха на бизнеса. Компаниите използват инструменти за: прогнозиране, опериращи посредством AI, анализ и управление на данни и наблюдение на търсенето в реално време. Така, в дистрибуционните центрове се складират точните продукти на точните места, в точното време, без да се допуска свръхналичност или недостиг на продукти.

„Компаниите използват алгоритми за машинно обучение, за да подобрят допълнително прогнозния анализ. Това включва прогнозиране не само на моделите на търсене, но и на потенциални прекъсвания във веригата на доставки“, добавиха специалистите.

Блокчейн технологии за прозрачност на дейността и клиентско доверие

Блокчейн технологията е революционна по отношение на прозрачността във веригата за доставки. Тази технология не само предпазва от фалшифициране, но и изгражда доверие, като предлага на потребителите видимост в реално време по цялата верига на доставки. Тъй като e-commerce сектора продължава да се разширява в световен мащаб, ролята на блокчейн за гарантиране на автентичността на продуктите става решаваща.

„Блокчейн технологиите осигуряват прозрачност, възможност за проследяване, сигурност, възможност за ускоряване на процесите, както и по-качествено и надеждно управление на инвентара в склада. Те помагат и за подобряване на цялостната издържливост на веригата на доставки. Това включва по-бързо откриване, дефиниране и решаване на проблеми“, коментираха от екипа на STAMH.

Решения за оптимизация на складовите и логистичните процеси от STAMH Group

Проектиране на съвременни фулфилмънт центрове, локализирани по-близо до крайния потребител

Термините „micro-fulfillment“ и „nano-fulfillment“ са все по-актуални. По същество те представляват  логистични хъбове, позиционирани в града или в близост до урабанизирани зони, като най-често са напълно автоматизирани. Предназначени са за управление на малки и средно големи непалетизирани продукти, с характерна бърза обработка на постъпилите заявки. Това от своя страна намалява времето за доставка, което води до удовлетвореност на клиентите.

„Процесът по складиране на продукти регионално се нарича „приближаване на продукта до клиента“, като той ускорява доставката и намалява логистичните разходи. Високото ниво на автоматизация редуцира разходите за труд, пространство и поддръжка. Мащабируемостта на автоматизираните ни складови системи дава възможност за поетапно надграждане на автоматизацията, успоредно с развитието на бизнеса“, продължиха коментара си от STAMH.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, конвейерни системи

Ползите от изграждането на фулфилмънт центрове включват:

  • По-бързото им изграждане и инсталиране;
  • По-голяма гъвкавост по отношение на доставките;
  • Възможност за управление на различни покупки – доставка до дома, покупка в интернет магазин или поръчка от ритейлър;
  • Директна връзка между търговец и клиент.

 

„Автоматизираните системи за съхранение и комисиониране на STAMH Group са особено подходящи за изграждането на дистрибуционни центрове в близост до потребителите. Нашите вертикални лифт машини (VLM) усвояват максимално пространството във височина, което допринася за намаляване на размера на необходимата складова площ. Ако обектът е с ниски тавани, препоръчваме внедряването на хоризонтални карусели”, поясниха от дружеството.

Резултатите от такъв вид автоматизация са: оптимизирано и ускорено пикиране, независимо от вида на съхраняваните стоки, повишаване на ефективността и елиминиране на риска от човешка грешка, което води до бърза възвръщаемост на инвестицията. Допълнителна добавена стойност носят бързата инсталация и въвеждане в експлоатация на системите, с пълно съдействие от екипите на STAMH, както и гъвкавост и мобилност на системата за лесното ѝ преместване. Тези характеристики се постигат благодарение на модулния дизайн на системите, позволяващ и комбинирането им с други решения за съхранение.

VLM машини с нови модификации за по-висока ефективност и добавена стойност

Вертикалните лифт машини са базирани на модулна технология от най-ново поколение, позволяваща оптимизация на складовото пространството с до 90%. Те са подходящи за складове и дистрибуционни центрове без значение от предмета на дейността им. Сред предимствата на VLM са: ускорено пикиране и повишена сигурност за всеки съхраняван артикул, както и мащабируемост – вариация на височината и обема в зависимост от броя на обработваните продукти и височината на пространството в склада. Новите модификации на VLM са предназначени за складове, изискващи специални условия на съхранение. Предлаганият от STAMH Group асортимент включва:

 

Повече за новите модифицирани VLM бихте могли да научите ТУК.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, VLM

Сортиращи конвейерни системи за e-commerce автоматизация

Благодарение на хардуерните и софтуерните решения за автоматизация от STAMH и STAMH Solutions, дистрибуционните центрове могат да бъдат модернизирани до ниво, което гарантира бързата обработка на постъпилите поръчки, навременните доставки, липсата на грешки и удовлетвореността на крайния потребител.

„Дейността ни е фокусирана върху осъвременяването на складовите бази чрез внедряване на решения за автоматизация и роботизация. Използването на съвременните технологии има безспорни ползи за развитието на бизнеса и конкурентоспособността на компаниите. Секторът на онлайн търговията е много актуален и в същото време динамичен, затова поемаме ангажимент към оптимизирането му, чрез разработката и внедряването на автоматизирани складови системи, повишаващи ефективността на логистичните и интралогистичните процеси и намаляващи времето за доставка. По този начин, чрез услугите ни, предоставяме решение на едно от основните предизвикателства в сектора“, допълниха още от STAMH.

складова автоматизация, автоматизирани складови системи, транспортьори

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: STAMH, STAMH Group

Сподели

Още от Склад на бъдещето