Сподели

SCADA система за сложни инсталации за леене под налягане в духа на Industry 4.0 от Certec

08 април 2019 г.

По време на изложението Fakuma, компанията Arburg, специализирана в технологии за обработка на пластмаса, презентира за първи път готово за внедряване SCADA решение от типа „до ключ“ за мониторинг и координация на процесите в сложни инсталации за леене под налягане. „Проектът, издържан в духа на концепцията Industry 4.0 и преминаването към дигитализация на производството, бе реализиран с пакетно решение за визуализация от утвърдената компания в областта на автоматизацията Bachmann и нейното дъщерно дружество Certec“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Ем Джи Про, която предлага средствата и системите за процесна автоматизация на австрийската компания Certec EDV в България.

Нови решения за променящите се изисквания

От автомобилната индустрия до медицинските технологии, както и в областите, свързани със сигурността, изискванията към изделията, произведени с технологията леене под налягане, продължават да нарастват. В резултат на това производствените клетки стават все по-интелигентни. За да се гарантира едновременно с това 100% проследяване на процеса, съответните производствени данни трябва да бъдат надеждно събрани и анализирани. „Освен това, нарастващата сложност на технологичните процеси изисква и интуитивна визуализация. Особено предизвикателство представлява обобщаването на състояния, грешки и аларми на цялата инсталация, вземайки предвид всички подизпълнителни звена, представянето им по ясен и прегледен начин, както и съобразяването им със съответните входни данни, зададени от потребителя“, поясниха от Ем Джи Про.

При решаване на тези предизвикателства специалистите от Arburg намират партньор за реализацията на подходящо решение SCADA и HMI в лицето на Bachmann и Certec.

"Решихме да използваме уеб-базирания софтуер atvise SCADA на Certec, тъй като в качеството си на еталон, този продукт е един от първите, който е базиран върху уеб-технологиите и отворения стандарт OPC UA. Нашите основни критерии бяха възможно най-пълното прилагане на тези две технологии”, обяснява избора г-н Аксел Кинтинг, групов мениджър в Arburg.

Контролният модул за Arburg, разработен „до ключ“ (ATCM) е съвместно решение. Той визуализира важни инсталационни функции, взети от цялостния процес, обединява специфични частични данни от производствения процес и от проверкато на качеството, след което препраща данните към оценяващ модул. Това позволява 100% проследяване на производството на отделни детайли и сглобени възли.

Разработване на специфични инсталации

Всяка система "до ключ" е проектирана от Arburg съобразно изискванията и желанията на клиентите. Това се отнася и за контролния модул ATCM, който се използва за наблюдение и координиране на процесите в производствената клетка. Визуализацията може да се използва и при въвеждане на нециклични производствени процеси. Така например, вземането на детайли за контрол на качеството се контролира и чрез потребителския интерфейс.

В допълнение към уеб-базирания HMI софтуер atvise SCADA на Certec, Arburg използва и панелен PC с носещо рамо за визуализация на Bachmann Electronic. Крайният резултат е пълен пакет за визуализация. Благодарение на широката гама от стандартни обекти, лесен за научаване инженерингов инструмент и възможност за едновременна работа с няколко разработчика на проекта по едно и също време, кратките производствени графици се спазват много по-лесно. Типичните функционалности на SCADA, като аларми, история, тенденции и меню на няколко езика, могат бързо да бъдат реализирани с предварително конфигурирани обекти и при необходимост да бъдат напълно адаптирани към изискванията. Необходимите точки за събиране на данни се импортират и визуализират чрез интегрирания OPC-UA интерфейс на шприцмашина Allrounder.

Подвижният 21.5-инчов сензорен панелен PC с носещо рамо от серията OT 1300 функционира едновременно като atvise SCADA сървър и като клиент за визуализация чрез интегрирания уеб-браузър. Хардуерът, настроен за atvise SCADA, носи със себе си всички вградени ресурси, необходими за уеб-визуализация, лесно конфигуриране и безпроблемна работа. Ярките цветове и добрият зрителен ъгъл на дисплея осигуряват добра четливост на текущото работно състояние, дори далеч от същинския контролен пулт.

„Тъй като atvise SCADA се изгражда изключително на базата на стандартни уеб-технологии, достъп до визуализацията през браузър могат да получат също външни клиенти, например лаптопи, таблети и смартфони. Системата е защитена срещу неоторизиран достъп чрез интегрираното администриране на потребителите и криптираните връзки“, поясниха от Ем Джи Про.

С модула ATCM Arburg демонстрира нагледно възможностите на Industry 4.0 в една производствена клетка. Решенията „до ключ”, реализирани с atvise SCADA, могат ефективно да се адаптират към специфични производствени условия и лесно да бъдат разширени, за да отговорят на новите изисквания. С осигуряването на 100% проследимост Arburg не само отговаря на нарастващите изисквания, но и на базата на тези данни позволява по-нататъшен анализ на целия производствен процес.

Повече информация за Ем Джи Про ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Ем Джи Про, Certec, Arburg

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето